Zawiadomienie o śmierci ojca i prośba o przesłanie paczki i wykonanie kadyszu.

Kochany brat i bratowa mogę wam zawiadomić o naszym zdrowiu to samo życzę wam tylko jedną mogę wam pisać żeby się że nasz ukochany ojciec umarł dnia 15 maja po żydowsku dnia łagbojmo jeszcze ostatni raz pisał do swoich dzieci ostatnie dwa linje zmarł tak mondże i czysto jak cadyk przed śmiercią zawołał wszystkie dzieci stały przy łóżku jak nasz ukochany ojciec zmarł sam nie wiesz jaki mądry ukochany ojciec był by myśmy nie pisali tylko że jesteś synem to musisż wiedzieć żeby chociaż ojca w grobie to uczynisz żebyś mógł kadysz i żebyś [*Aronie] pisał o ojcu wyobraź matki serce że a ani jednego syna nie było przed śmiercią bo ojciec tylko to prosił żeby jeszcze doczekał was widzieć by jeszcze nasz ojciec nie umarł tylko zachorował na rak teraz kochany brat żebyś nie zapomniał o mamy żebyś przysłał paczkę bo tamtą paczkę dostaliśmy żebyś nie zapomniał odczytać kadysz {żebyś nie zapomniał}
Перевод:
Дорогие брат и невестка. Пишу вам, чтобы уведомить, что мы здоровы и того же желаем вам. Единственное, что могу вам написать — 15 мая (*по-еврейски в день «lagbojmo»(?) скончался наш дорогой отец. В последний раз писал две последние строчки своим детям. Умер мудро и чисто как цадик. Перед смертью позвал всех детей. Они стояли около постели, когда наш дорогой отец умер. Ты бы представить себе не мог, как умён был наш дорогой отец, если бы мы тебе не писали. Только ты его сын и должен знать, что отец в гробу лежит, чтобы ты прочёл Кадиш и чтобы Аарон написал отцу. Представь сердце матери, когда не было ни одного сына перед смертью. Поэтому отец только об этом и просил, чтобы ещё дождаться и вас увидеть. Отец бы наш ещё не умер, только заболел раком. Теперь, дорогой брат, не забывай о маме. Пришли посылку, ту последнюю посылку мы получили. Не забудь о Кадише. {чтобы не забыл}
Маршрут
г. ВаршаваНеизвестно
Откуда: Generalgouvernemem, Jubenrat Warschau, ul. Pawia 81.
Куда: Смоленск С.С.С.Р. Б. Пролетарская № 9. Smolensk S.S.S.R. Poletarska 9.
Датировка
Дата печати: сентябрь 1940
Дата отправления, штамп: 23 мая 1941
Дата получения, штамп: 13 июня 1941
Участники переписки
Отправитель: K. Goldberg
Получатель: М. Х. Голдберг M. Ch. Goldberg
Об открытке
Вид орфографии: Латиница
Тип картинки: Рисунок отсутствует
Номер открытки: 6935
Информация об экспонате
В оцифровке участвовали
Модератор: Кирилл Мироненко